Editor in Chief:

Maroš TUNÁK, Technical University of Liberec, CZ |


Executive Editor:

Veronika TUNÁKOVÁ, Technical University of Liberec, CZ |


Editorial Board:

Ľudmila BALOGOVÁ, VUTCH Ltd., Žilina, SK | Marcela HRICOVÁ, Slovak University of Technology in Bratislava, SK | Vladimíra KRMELOVÁ, A. Dubček University of Trenčín, SK | Zita TOMČÍKOVÁ, Research Institute of Man-Made Fibres, JSC, Svit, SK | Maroš TUNÁK, Technical University of Liberec, CZ | Veronika TUNÁKOVÁ, Technical University of Liberec, CZ | Tomáš ZATROCH, Chemosvit Fibrochem, JSC, Svit, SK |


Honourable Editorial Board:

Vladimír BAJZÍK, Technical University of Liberec, CZ | Martin BUDZÁK, Research Institute of Man-Made Fibres, JSC, Svit, SK | Anton GATIAL, Slovak University of Technology in Bratislava, SK | Ana Marija GRANCARIĆ, University of Zagreb, HR | Anton MARCINČIN, Slovak University of Technology in Bratislava, SK | Alenka M. LE MARECHAL, University of Maribor, SL | Jiří MILITKÝ, Technical University of Liberec, CZ | Darina ONDRUŠOVÁ, A. Dubček University of Trenčín, SK | Olga PARASKA, Khmelnytskyi National University, UA | Anna UJHELYIOVÁ, Slovak University of Technology in Bratislava, SK | Victoria VLASENKO, Kyiv National University of Technologies and Design, UA |


Editorial Office and Distribution of the Journal:

Technical University of Liberec
Faculty of Textile Engineering
Studentska 2, 461 17 Liberec 1, CZ
VAT ID: CZ46747885
Tel: +420 485 353615
E-mail: vat@tul.cz


Order and Advertisement of the Journal:

Technical University of Liberec
Faculty of Textile Engineering
Studentska 2, 461 17 Liberec 1, CZ
VAT ID: CZ46747885
Tel: +420 485 353615
E-mail: vat@tul.cz
Annual subscriptions of the print version: 60 EUR


Typeset and Printing:

FOART, s.r.o., Bratislava